rus porno
Anton Szomolányi - ASK - Asociácia Slovenských Kameramanov

Anton Szomolányi

V roku 1988 absolvoval študijný odbor filmová a televízna kamera na FAMU v Prahe. Už počas štúdia spolupracoval s Art centrum Praha, kde sa podieľal na tvorbe audiovizuálnych projektov. V rokoch 1990 až 1996 pôsobil v slobodnom povolaní ako kameraman . V rokoch 1992 až 2001 bol spolumajiteľom a riaditeľom produkčných spoločnosti Tonigo Films, od roku 2001 do roku 2009 aj spoločnosti Ideas Film.

V rokoch 1993 a 1994 prednášal na katedre žurnalistiky Filozofickej fakulte UK v Bratislave, od roku 2001 na Akadémii Umení v Banskej Bystrici, v roku 2006 ukončil doktorandské štúdium, v roku 2008 sa habilitoval za docenta a bol vymenovaný za mimoriadneho profesora. Od roku 2009 prednáša aj na FTF VŠMU v Bratislave, kde sa v roku 2010 stal jej dekanom.