rus porno
Ján Ďuriš - ASK - Asociácia Slovenských Kameramanov

Ján Ďuriš

Kontakt

Email: duris@vsmu.sk

Tel.: +421 905 358 331

Po ukončení štúdia na FAMU v Prahe sa kameramansky podieľal na tvorbe dokumentárnych filmov, v oblasti hranej tvorby debutoval v roku 1979 filmom Jána Zemana Hra na telo.

Jeho najzaujímavejšie projekty vzišli zo spolupráce s Jurajom Jakubiskom. Jeho práca na filme Nejasná zpráva o konci světa bola na MFF v Montreale ocenená Cenou za kameru. Od septembra 2003 je vedúcim Ateliéru kameramanskej tvorby a fotografie na VŠMU (profesor od roku 2005).