rus porno
Jozef Hardoš - ASK - Asociácia Slovenských Kameramanov

Jozef Hardoš

bsolvent FAMU, odbor kamera (1975), 35 rokov praxe. Má veľké praktické skúsenosti vo všetkých technológiach – video i filmové snímanie, jednokamerové i viackamerové, prenosové i záznamové realizačné postupy. Začínal a úspešne pôsobil v STV Košice, neskôr sa presťahoval do Bratislavy, kde pôsobil ako hlavný kameraman v STV aj vo vedúcej pozícii tímu kameramanov. Spolupracoval s desiatkami režisérov: M.Dekanovský, J.Tóth, P.Hudák, J.Bednárik, J.Adamec, M.Kákoš, L.Halama a i. Pracoval na projektoch hraných, hudobných, hudobno-zábavných i dokumentárnych.

Výber z realizovaných programov (1980 – 2001): Zlatá brána, Právom lásky, Jasanica, Hudobné rozprávky, Matúš, Ľudia a čarodejníci, Gala-gala, Ligapasáž a mnohé ďalšie. V TV Košice pôvodné filmy – Sivá húska, Právom lásky, Príťažlivosť výšky; okrem toho množstvo televíznych programov. V STV Bratislava realizoval mnohé televízne inscenácie, hudobné rozprávky, množstvo iných hudobných a dramatických programov.
V súčasnosti pôsobí aj ako pedagóg v Ateliéri Kameramanskej tvorby a fotografie na FTF VŠMU Bratislava. Venuje sa výuke televíznej tvorby. Pracuje ako hlavný kameraman. Je členom Asociácie slovenských kameramanov (ASK).