rus porno
Ladislav Kraus - ASK - Asociácia Slovenských Kameramanov

Ladislav Kraus

Vyštudoval FAMU v Prahe. Výrazne ovplyvnil domácu filmovú aj televíznu tvorbu. Nakrúcal tiež celovečerné filmy a aj jeho pričinením vznikli také klenoty ako napríklad Južná pošta, Sedím na konári a je mi dobre, Najatý klaun, Let asfaltového holuba… Počas svojej kariéry spolupracoval s vyše sto režisérmi. Pôsobil aj ako pedagóg v Zlíne a na VŠMU v Bratislave.

Za svoju umeleckú tvorbu získal vari všetky ceny, ktoré sa udeľujú kameramanom: Cenu Litfondu, ceny ústredných riaditeľov televízií, cenu Československého filmu, cenu Televíznej a filmovej akadémie aj hlavnú cenu IGRIC… Tým posledným je štátne vyznamenanie Cena ministra kultúry za rok 2013 v oblastiach profesionálneho umenia za dlhoročný osobnostný tvorivý prínos k rozvoju obrazovej štylizácie a vizuálneho umenia v slovenskej televíznej a filmovej tvorbe.