rus porno
Peter Balcar - ASK - Asociácia Slovenských Kameramanov

Peter Balcar

Peter Balcar sa narodil v Púchove. Po ukončení Slovenskej technickej univerzity v Bratislave študoval kameru na Filmovej a televíznej fakulte Vysokej školy múzických umení v Bratislave. Pracuje väčšinou v oblasti dokumentárnej a televíznej tvorby. Spolupracoval na projektoch, akými sú krátky film Mesto kostolov (réžia: Andrea Horečná, 2001), televízne dokumenty Imrich Lyócsa (réžia: Mátyás Prikler, 2008) a Rozhovor (réžia: Mátyás Prikler, 2010). Ďakujem, dobre (réžia: Mátyás Prikler, 2013) je jeho dlhometrážnym debutom.