rus porno
Stanislav Szomolányi - Asociácia Slovenských Kameramanov

Stanislav Szomolányi

Kameraman, jeden z najvýznamnejších tvorivých osobností slovenského filmového umenia. Absolvoval štúdium kamery na FAMU v Prahe (1953-58). Začínal v Štúdiu dokumentárnych filmov v Bratislave a ako kameraman spolupracoval s režisérmi Štefanom Uhrom, Ladislavom Kudelkom a Jozefom Zacharom.

Rok pôsobil v Čs. armádnom filme v Prahe a po návrate začal pracovať ako kameraman hraných filmov. Najmä v spolupráci s režisérom Štefanom Uhrom dosiahol najvýraznejšie tvorivé úspechy. Stretli sa pri realizácii dokumentov Niekedy v novembri (1958), Očami kamery (1959) a Poznačení tmou (1959) a ich úspešná spolupráca pokračovala aj v hranom filme. Jej výsledkom je niekoľko vynikajúcich filmov: od priekopníckeho, kameramansky a režijne nápaditého Slnka v sieti (1962), ktoré sa stalo impulzom pre slovenskú i českú filmovú novú vlnu 60. rokov, cez ďalšie dielaOrgan (1964), Panna zázračnica (1966), Tri dcéry (1967), Kosenie Jastrabej lúky (1981), Pásla kone na betóne (1982) až po ich posledný spoločný filmŠiesta veta (1986).

Aj v televíznej tvorbe prispel Stanislav Szomolányi k vytvoreniu pozoruhodných a medzinárodne ocenených diel. Prelom vo vývine slovenskej televíznej tvorby znamenali televízne filmy Krotká (r. S. Barabáš, 1967) a Balada o siedmich obesených (r. M. Hollý, 1968), ktoré získali Grand Prix na Medzinárodnom televíznom festivale v Monte Carlo.

V roku 1990 založil a viedol katedru kamery na Filmovej a televíznej fakulte VŠMU v Bratislave. Za svoju filmovú tvorbu získal mnohé domáce i zahraničné ocenenia. V roku 2005 bol ocenený štátnym vyznamenaním Pribinov kríž III. triedy a v roku 2006 Národnou filmovou cenou Slnko v sieti „za výnimočný prínos slovenskej kinematografii”. V roku 2005 vydal Slovenský filmový ústav publikáciu Richarda Blecha Kameraman Stanislav Szomolányi.