rus porno
Štefan Komorný - ASK - Asociácia Slovenských Kameramanov

Štefan Komorný

Roku 1988 ukončil VŠ štúdium na Katedre kamery Filmovej a televíznej fakulty AMU v Prahe. Pracoval v trikovom oddelení Filmového štúdia Barrandov v Prahe a po návrate na Slovensko pracoval do roku 2004 v trikovom oddelení Slovenskej filmovej tvorby (neskoršie Štúdia Koliba, a. s.) v Bratislave ako trikový kameraman a vedúci trikového oddelenia. Od roku 1995 je pedagógom (od roku 2012 docentom) Ateliéru kameramanskej tvorby a fotografie na Vysokej škole múzických umení v Bratislave.

Významnou oblasťou jeho činnosti je práca v procese obnovy a záchrany archívneho kinematografického fondu Slovenského filmového ústavu v Bratislave. Ako kameramen jeautorom trikových sekvencií a záberov mnohých celovečerných a dokumentárnych filmov (z posledného obdobia napr. cenou Igric 2009 ocenený dokumentárny film Moderná architektúra na Slovensku – réžia L. Kaboš) a tiež reklamných snímok. V oblasti fotografickej tvorby sa prezentoval autorskými a spoločnými fotografickými výstavami, napr v rámci Mesiaca fotografie v Bratislave. V roku 2010 ako spoluautor vydal s doc. ThDr. Jozefom Haľkom, PhD. publikáciu DÓM Katedrála sv. Martina v Bratislave.