rus porno
Vladimír Holloš - ASK - Asociácia Slovenských Kameramanov

Vladimír Holloš

Na Katedre kamery VŠMU prednášal od roku 1997. Absolvent FAMU, od roku 1968 do roku 1992 kameraman v SFT a neskôr pokračuje vo filmovej tvorbe ako slobodný umelec-kameraman. Za spomínané obdobie nakrútil cca 100 krátkych filmov, 30 televíznych filmov a inscenácií a približne 10 celovečerných hraných filmov. Mnohé z nich boli vyznamenané na zahraničných a domácich festivaloch. Spolupracoval s režisérmi M.Lutherom, J.Jakubiskom, P.Hledíkom, J.Zemanom a ďalšími. Do roku 2004 prednášal na Univerzite Tomáša Bati v Zlíne na Institute reklamní tvorby.