rus porno
Doporučené honorárové minimá - ASK - Asociácia Slovenských Kameramanov

Doporučené honorárové minimá

Tieto minimálne denné honoráre za prácu kameramanov v Slovenskej republike vyjadrujú hodnotu kvalitnej práce profesionálnych kameramanov a členov Asociácie slovenských kameramanov. Denné sadzby sú stanovené s prihliadnutím na súčasnú situáciu v kinematografii, ale napriek tomu sú niekoľkonásobne nižšie, ako honoráre kameramanov v EU.

Hlavný kameraman /DOP/
Celovečerný hraný film pre kiná —- 550 Eur. /deň
Televízny film —- 350 Eur. /deň
Televízny seriál záberová technológia — 300 Eur. /deň
Televízny seriál sekvenčná technológia — 250 Eur. /deň
Dokumentárny film — 250 Eur. /deň
Televízna relácia — 250 Eur. /deň
Dokončovanie v laboratóriách, digitálna postprodukcia /grading/, digidesign obrazu — 200 Eur. /deň

Švenker
Celovečerný hraný film pre kiná — 200 Eur. /deň
Televízny film — 180 Eur. /deň
Televízny seriál záberová technológia — 150 Eur. /deň
Televízny seriál sekvenčná technológia — 150 Eur. /deň
Dokumentárny film — 150 Eur. /deň
Televízna relácia — 150 Eur. /deň

Výbor ASK