rus porno
O asociácii - ASK - Asociácia Slovenských Kameramanov

Asociácia Slovenských Kameramanov

Základy asociácie

ASK reprezentuje svojich členov na domácej, ale aj zahraničnej scéne a taktiež ochraňuje spoločenskú prestíž kameramanskej práce. Asociácia slovenských kameramanov vytvára odborovú organizáciu najlepších profesionálov z oblasti filmovej a televíznej kamery pôsobiacich na Slovensku.

Hlavnou úlohou asociácie je zastupovanie spoločných záujmov členov ASK voči orgánom a organizáciám pôsobiacim v oblasti filmovej, televíznej a inej audiovizuálnej tvorby.

Člen skupiny IMAGO

Predstavenstvo asociácie


Noro Hudec sa narodil 9.7.1974 v Bratislave. V rokoch 1992- 1997 študoval Vysokú školu múzických umení v Bratislave – Filmovú a televíznu fakultu – odbor Kamera. Ako kameraman nakrútil viacero dokumentárnych filmov, videoklipov a reklám.

Noro Hudec

Prezident ASK

Richard Žolko vyštudoval filmovú a televíznu kameru na VŠMU v Bratislave. Pracoval v SFT ako asistent kamery a druhý kameraman. Od roku 1995 pôsobí ako kameraman v slobodnom povolaní a od roku 2007 aj ako pedagóg na VŠMU. Bývalý prezident ASK (2000-2015).

Richard Žolko

Člen výboru ASK

Lukáš Teren, absolvent VŠMU Ateliéru kameramanskej tvorby a fotografie u Profesora Jána Ďuriša. Po boku Tomáša Juríčka točil ako druhá kamera oceňovaný film Kandidát. Posledné roky bol agažovaný ako druhá kamera na niekoľkých celovečerných filmoch na Slovensku a v Čechách.

Lukáš Teren

Člen výboru ASK

Absolvoval Ateliér kamery na Vysokej škole múzických umení v Bratislave.

Maroš Žilinčan

Člen výboru ASK

Absolvent študijného programu kameramanská tvorba a fotografia na VŠMU v Bratislave.

Ivo Miko

Člen výboru ASK