rus porno
Pracovná doba a podmienky na prácu pre výkon kameramana - ASK - Asociácia Slovenských Kameramanov

Pracovná doba a podmienky na prácu pre výkon kameramana

Kameraman je schopný fyzicky pracovať a podávať 100% kvalitný výkon iba 10-12 hod. denne. Požadovaná pracovné výkony nad tento limit a z toho vyplývajúce vzniknuté pracovné chyby, idú na zodpovednosť takto nezodpovedných producentov, nútiacich kameramanov pracovať nad limit. Ľudské oči a mozog sa nedokážu tak dlho sústrediť a podávať bezchybné výkony. Požadovanie takejto práce je preto neefektívne, nemorálne a zákonmi v EU zakázané.

Filmovací deň je 4 – 12 hodí. V rámci tohto času je 1 hod. vyhradená na obednú prestávku. Filmovacím dňom sa rozumie čas od nástupu do ukončenia práce. V prípade nakrúcania mimo Bratislavy je za začiatok filmovacieho dňa považovaný čas nástupu a za ukončenie sa považuje čas príchodu späť do Bratislavy.

Ak je miesto nakrúcania mimo Bratislavy a nie je zabezpečené ubytovanie, pracovný deň sa začína odchodom a končí príchodom do Bratislavy.

Ak je miesto nakrúcania mimo Bratislavy a je zabezpečené ubytovanie, pracovný deň sa začína odchodom a končí príchodom do hotela.

Nadčasy
1 začatá hodina = 10% z honoráru
2 začatá hodina = 20% z honoráru
3 každá ďalšia začatá hodina = 30% z honoráru

Výbor ASK