rus porno
ASK vyhlasuje súťaž Kamera 2017 - ASK

ASK vyhlasuje súťaž Kamera 2017

ASK vyhlasuje súťaž Kamera 2017

Asociácia Slovenských Kameramanov vyhlasuje súťaž KAMERA 2017.

Je to už 8. ročník našej súťaže o najlepší kameramanský výkon. Neváhajte a prihlásujte vaše filmy. Deadline je do 17.10. 2017, 23:59.

Tento ročník budeme ocenovať práce v šiestich kategóriach:

– Hraná filmová tvorba
– Televízny seriál
– Dokumentárny film
– Krátky film
– Reklama a videoklip
– Študentský film

 

PRIHLASOVACÍ FORMULÁR:


Podmienky prihlásenia:

Prihlásením diela do súťaže súhlasím s nasledovnými podmienkami organizátorov. Základnou podmienkou účasti na tejto súťaži je, že prihlásené dielo spĺňa kritériá vymedzených druhov a žánrov audiovizuálnej tvorby v tomto štatúte a kameramanský výkon na tomto diele vytvoril(a) kameraman(ka), ktorý(á) je občanom Slovenskej republiky, alebo kameraman(ka) inej národnosti, ktorý(á) má trvalé bydlisko na území SR a svojim tvorivým výkonom participoval(a) na vzniku slovenského audiovizuálneho diela.
  1. Diela môžu prihlásiť producenti. Kameramani, ostatní audiovizuálni tvorcovia, televízni vysielatelia, distribútori a tvorivé umelecké združenia len so súhlasom producentov/majiteľov práv na šírenie audiovizuálneho diela
  2. Prijaté môžu byť diela, ktoré boli vyrobené a majú copyrightové označenie v záverečných titulkoch © 2015 – po termíne uzávierky 25.11.2015, © 2016, © 2017, premiéra do 29.11.2017
  3. Organizátori súťaže sú oprávnení na základe tohto štatútu prijať do súťaže diela poslané cez online formulár s online linkom na screener do termínu 17.10.2017 23:59.
  4.  Organizátori súťaže získavajú prihlásením filmu právo na verejnú prezentáciu časti diela počas podujatia.
  5.  Po potvrdení prihlásaného filmu organizátormi, je potrebné dodať ukážku v požadovanej kvalite kvôli zostrihu nominovaných filmov počas podujatia.

 

Organizátorom podujatia je Asociácia slovenských kameramanov (ASK), ceny KAMERA 2015 udeľuje ASK v spolupráci s Literárnym fondom, partnermi podujatia sú Slovenský filmový ústav a Vysoká škola múzických umení.

Podujatie finančne podporil:

logoAVF

Submit a Comment

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Môžete použiť tieto HTML značky a atribúty: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>