rus porno
Súťaž KAMERA 2015 - vyhlasuje ASK

ASK vyhlasuje súťaž KAMERA 2015

ASK vyhlasuje súťaž KAMERA 2015

Asociácia Slovenských Kameramanov vyhlasuje súťaž KAMERA 2015

Kategórie:
– Hlavná cena Kamera 2015 – hraná filmová tvorba
– Cena za hraný televízny film a televízny seriál
– Cena za dokumentárny a krátky hraný film
– Cena za audiovizuálnu reklamu a videoklip
– Cena za najlepší študentský film

FORMULÁR
http://goo.gl/forms/rfjKO5cczF

PODMIENKY:

Základnou podmienkou účasti na tejto súťaži je, že prihlásené dielo spĺňa kritériá vymedzených druhov a žánrov audiovizuálnej tvorby v tomto štatúte a kameramanský výkon na tomto diele vytvoril(a) kameraman(ka), ktorý(á) je občanom Slovenskej republiky, alebo kameraman(ka) inej národnosti, ktorý(á) má trvalé bydlisko na území SR a svojim tvorivým výkonom participoval(a) na vzniku slovenského audiovizuálneho diela.

  1. Diela môžu prihlásiť kameramani, ostatní audiovizuálni tvorcovia, producenti, televízni vysielatelia, distribútori a tvorivé umelecké združenia.
  2. Prijaté môžu byť diela, ktoré boli vyrobené a majú copyrightové označenie v záverečných titulkoch © 2013 – po termíne uzávierky 30.11.2013, © 2014, © 2015, premiéra do 25.11.2015
  3. Organizátori súťaže sú oprávnení na základe tohto štatútu prijať do súťaže diela na týchto nosičoch: Digital Betacam SP PAL, HD Cam PAL, DVD, Blu-Ray, HDD, filmová kombinovaná kópia 35 mm alebo 16 mm.
  4. Každé prihlásené dielo musí byť dodané na samostatnom nosiči so sprievodným protokolom, na ktorom musí byť uvedený názov diela, jeho minutáž, meno autora – kameramana, názov/meno producenta, kategória do ktorej ho navrhovateľ prihlasuje a krátky popis k dielu.
  5. Diela musia byť dodané na adresu: Asociácia kameramanov Slovenska, Lazaretská 12, 811 07 Bratislava, alebo na adresu FTF VŠMU, Svoradova 2, Bratislava. (kontaktné meno: Noro Hudec)

 

Podujatie finančne podporil:

logoAVF

Submit a Comment

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Môžete použiť tieto HTML značky a atribúty: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>